Poznejte to nejlepší z Orlických hor - tipy, co navštívit

Orlické hory se rozkládají v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem. Najdete zde tiché kouty s nedotčenou přírodou i turisticky vyhlášená místa s mnohými zajímavostmi. Nepoznáte je za pár dnů, a jak zjistíte, i týden může být na bližší seznámení málo. Na začátek můžete navštívit některá z nejznámějších míst.

Od Šerlichu přes Masarykovu chatu po Velkou Deštnou

Vrch Šerlich je jedním z nejnavštěvovanějších míst Orlických hor. Vypíná se do výšky 1019 m n. m. a na jeho vrcholu stojí známá Masarykova chata. Vznikla díky Klubu českých turistů, kteří ji postavili ve dvacátých letech 20. století. Měla posílit „český živel“ na do té doby poněmčeném území. Otevření se dočkala v roce 1925. Interiér jídelny zdobí masivní sloup s dřevořezbami Josefa Kubíčka, bratra Leoše Kubíčka, autora busty prezidenta T. G. Masaryka, která byla umístěna před budovou. Dnes tu díky nenechavým rukám stojí busta již několikátá v pořadí. V chatě v pohnutých válečných dobách turisty vystřídali nacisté. Ubytovány tu byly rodiny fašistických pohlavárů a zotavovali se zranění piloti. Po osvobození byla několikrát přejmenována, než opět získala své původní jméno. Dnes je Masarykova chata zase oblíbeným výletním místem s pěkným výhledem. Jen kousek od ní je hraniční pěší přechod Šerlich-Zieleniec do Polska a tak tu není nouze ani o zahraniční návštěvníky. V blízkosti chaty stojí hotel Šerlišský mlýn, nad jehož vodním kolem bdí vodník se žabkou, o kus dál se rozkládá NPR Bukačka a v okolí můžete spatřit zachovalé řopíky hraničního opevnění. K Masarykově chatě vedou značené cesty, ale jezdí k ní i cyklobusy. Pěkným místem Šerlichu je také stejnojmenná horská osada. Její obyvatelé se živili tradičními pracemi. Pracovali v lese, pastevčili, věnovali se tkalcovství. Původní obyvatele roubené zástavby vystřídali chalupáři, díky kterým si osada uchovala svůj ráz se svébytnou atmosférou. Nejstarším objektem je tu chalupa č. 317, které je již více jak 300 let. Ze Šerlichu vede červeně značená Jiráskova horská cesta na Velkou Deštnou. Ta je svými 1115 m n. m. nejvyšší horou Orlických hor a tak logicky vyzývala k tomu, aby tu vznikla rozhledna. První byla 5 m vysoká vyhlídková věž z otesaných kmenů. V roce 1992 ji nahradila rozhledna pojmenovaná Štefanova vyhlídka, která byla věnována místnímu hajnému a členu Horské služby Štefanu Matejíkovi k jeho šedesátinám. V roce 2003 ji pro zchátralost nahradila další rozhledna, ještě o kousek vyšší, která však za sedm let podlehla zubu času a musela být stržena. Dnes hora nabízí výhledy ze svého vrcholu bez rozhledny. Pod vrcholem při Jiráskově horské cestě stojí přístřešek horské služby, kde se lze schovat před nepřízní počasí a o víkendech zakoupit i malé občerstvení.

Projděte se od Šerlichu na Velkou Deštnou

zdroj: www.mapy.cz

Délka trasy: 4,5 km s mírným stoupáním

Seznamte se s vojenskou historií hraničních pevností

V Orlických horách bylo v rámci komplexního systému československého opevnění vybudováno množství vojenských objektů, které měly bránit hranici proto fašistickému Německu. Mezi nejznámější patří vojenská pevnost Dobrošov, Hanička, Bouda a Skutina.

Pevnost Dobrošov

Rozestavená dělostřelecká pevnost Dobrošov měla chránit a bránit náchodské údolí. Stavebně dokončeny byly sice jen tři ze sedmi plánovaných srubů, jeden dělostřelecký a dva pěchotní, ale přesto se jedná o jedinečnou ukázku mohutného vojenského objektu. Při prohlídce se seznámíte s historií tvrze i jejím podzemím, které je propleteno spletí tunelů a chodeb v délce cca 1 km. V sálech provozní budově pevnosti můžete spatřit nejednu zajímavost. Je zde umístěna ojedinělá sbírka miniaturních figurek vztahujících se k tématu v době před 2. sv. válkou a spatřit můžete také projektil střely, která byla použita při pokusném postřelování objektu N-S 72 Můstek v roce 1943. Okolím pevnosti vede NS Pevnost Dobrošov, která se věnuje pevnostnímu opevnění 30. let 20. století. Stezka vede po linii opevnění a představuje řadu pěchotních srubů, např. Březinku, Lom, Hrobku a další.

Pevnost Hanička

Hanička není jen poetické ženské jméno, ale také název železobetonové pevnosti vybudované v letech 1936 – 1938, která se řadí k největším u nás. Skládá se z šesti povrchových objektů propojených soustavou podzemních chodeb, které měly pojmout až více jak čtyři stovky mužů. Kromě prohlídky interiérů, kdy zavítáte do srubů, navštívíte také ubytovací část, ošetřovnu či technické zázemí. Vidět můžete navíc maketu celé pevnosti a vybavení vojáků z první republiky.

Tvrz Skutina

Další z objektů, dělostřelecká tvrz Skutina se nachází u obce Sedloňov v Orlických horách. Původně ji mělo tvořit šest objektů včetně dělostřeleckého srubu se třemi houfnicemi ráže 10 mm. Vybetonovány byly nakonec pouze dva pěchotní sruby a další část projektu zůstala v roce 1938 ve stavu rozpracovanosti. K zastavení prací došlo 30. září 1938.

Tvrz Bouda

Další tvrz, Bouda, je od roku 1995 na seznamu kulturních památek ČR. Je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí, avšak jedinou přístupnou veřejnosti v původním stavu a patří mezi naše nejnavštěvovanější vojenské památky. Tvoří ji pět 5 srubů ve IV. stupni odolnosti o síle stěn a stropů ve směru k nepříteli 3,5 m. Jednotlivé sruby jsou propojeny podzemním systémem chodeb a sálů.

Prohlédněte si nabídku >>> ubytování v Orlických horách. Určitě si vyberete.

Hrady a zámky, chlouba Orlických hor

Zámek Častolovice

Ozdobou Orlických hor jsou zdejší zámky a hrady. Nádhernému zámku v Častolovicích opět vdechla život hraběnka Sternbergová. Rod Sternbergů vlastnil zámek od roku 1694 a mnoho zajímavostí o něm a jeho obyvatelích se můžete dozvědět z knihy Cesta, kterou napsala Cecilia Sternbergová. O historii zámku víme, že vyrostl na místě tvrze, na přelomu 16. a 17. století přebudované na renesanční sídlo. Po znárodnění byla provedena řada nešetrných úprav a až poté, co byl navrácen Dianě Phipps Sternbergové, se začal navracet do své původní podoby a lesku. Kromě tradiční prohlídky lze v některých termínech nahlédnout i do soukromí majitelky. Zámek dýchá a žije. Po prohlídce můžete posedět na nádvoří, dát si něco dobrého v zámecké kavárně a poté se projít anglickým parkem, kde jsou chováni bílí daňci, jeleni a další zvířata.

Zámek Doudleby nad Orlicí

Další historický objekt, romantický renesanční zámek Doudleby nad Orlicí, připomíná zdobná italská sídla. Fasádu pokrývají důmyslné ornamentální vzory a jeho součástí je nádvorní arkáda s toskánskými sloupy. Vybudovat jej nechal Mikuláš z Bubna. Zámek se v průběhu času dočkal i barokní úpravy, ale rozsáhlá rekonstrukce v 20. století mu navrátila renesanční vzhled. V zámku můžete obdivovat bohatou štukovou výzdobu i krásné malby a zámecká expozice vám kromě tradiční prohlídky nabídne sbírku loveckých zbraní a evropských tapisérií z období 16. – 18. století. Pěkná je také procházka anglickým parkem rozprostírající se kolem zámku.

Zámek Nové město nad Metují

Svůj zámek má i Nové Město nad Metují. Zdejší objekt vyrostl v 16. století na místě původní gotické tvrze. Jeho věž, nazvaná Máselnice, dominuje celému městu. Za úpravou zámku z počátku 20. století stál známý architekt Dušan Jurkovič. S maximálním a citlivým ohledem na zachování historických atributů nechal zabudovat řadu moderních výdobytků, např. ústřední topení, vodovod a elektřinu, které proměnily historický objekt v pohodlné sídlo vhodné pro trvalé bydlení. V barokně a renesančně zdobených interiérech můžete obdivovat dobové zařízení, nádherné obrazy a řadu uměleckých předmětů. Součástí historického sídla je zámecká zahrada v italském renesančním stylu se zajímavostí v podobě dřevěného krytého mostu.

 

 

Zámek Opočno

V Opočně, rodišti výtvarníka Františka Kupky stojí stejnojmenný  renesanční zámek . Vybudovali jej Trčkové z Lípy přibližně v polovině 16. století. Jeho nádvoří zdobí arkádové ochozy se sloupy a pod zámkem se rozprostírá úpravný anglický park a obora. Interiéry zámku ukrývají obrazárnu, knihovnu s nespočtem svazků i zbrojnici, ve které nechybí orientální zbraně a mnohé další. Vše můžete poznat prostřednictvím několika prohlídkových okruhů, od základního, přes noční až po speciální prohlídku. Zajímavostí zámku je i to, že v jeho prostorách probíhala v roce 1813 porada rakouského kancléře Metternicha s ruským carem proti Napoleonovi.

Hrad Potštejn

Z hradů byste neměli opomenout zejména gotický hrad Potštejn, který se řadí mezi nejrozsáhlejší v Čechách. Vybudován byl v období od 14. do 16. století a mezi jeho majiteli byl například Jiří z Poděbrad či rod Pernštejnů. A právě v době, kdy jej Pernštejnové vlastnili, zažíval hrad období největší slávy a věhlasu. Bohužel lidská chtivost ho přivedla na okraj zkázy, když jej během více jak dvaceti let při usilovném hledání pokladu silně poničil hrabě Chamaré. Hrad prochází postupnou rekonstrukcí , je přístupný a jsou z něho krásné výhledy do okolí.

Hrad Litice

Pěkný zážitek nabízí hrad Litice, pocházející z konce 13. století. Od 17. století je sice zčásti pobořený, ale i tak je oblíbeným výletním místem s příjemnou atmosférou. Nejlépe dochovanou částí je dvoupatrový jižní palác, v jehož interiéru je umístěna expozice archeologických nálezů. K paláci přiléhá vysoká věž, která vám nabídne krásné daleké výhledy. Hrad není jen neživou památkou, ale jeho prostory ožívají při konání šermířských klání, jarmarků a různých akcí pro děti.

Tvrz Orlice

Příjemným místem s bohatou historií je tvrz Orlice, která se nachází na okraji Letohradu. Původní sídlo z konce 13. století bylo přestavěno v 16. století na renesanční zámek. Poté, co jej šlechta opustila, bylo přebudováno a využíváno pro hospodářské účely, což historickému objektu samozřejmě neprospělo. Obnova areálu začala s příchodem nového vlastníka v roce 2008. Proměnila se v místo, které nabízí nejen prohlídku opravené tvrze s gotickým a renesančním sklepením, historickou knihtiskařskou dílnou a sbírkou zajímavých exponátů, ale můžete zde i posedět ve středověké krčmě, restauraci a rovněž se i ubytovat. Tvrz zdobí zachovalá figurální sgrafitová výzdoba na věži zámku, pod podlahou se ukrývá hradební zeď z konce 13. století a krása nástěnných maleb z druhé poloviny 16. století bere dech.

Doporučené možnosti ubytování

Hotel Praha

Penzion Klub Sedloňov

Penzion Kozí chlívek

Penzion Anička

Cena od: 500 Kč Cena od: 330 Kč Cena od: 787 Kč Cena od: 250 Kč

 

Lanškrounské rybníky

Přírodní park Lanškrounské rybníky se rozkládá západním směrem od Lanškrouna a je součástí příměstské rekreační zóny areálu oblíbeného přírodního koupaliště u rybníku Dlouhý. Soustavu sedmi lanškrounských rybníků tvoří rybník Krátký, Dlouhý, Slunečný, Olšový, Pšeničkův a dva Ostrovské. V oblasti je umístěno osm informačních panelů naučné stezky, která tudy prochází. Jejich prostřednictvím se dozvíte řadu zajímavostí o zdejší flóře a fauně, ekosystému rybníků, lesích v okolí či geologii území lanškrounské kotliny.

Projděte si naučnou stezku kolem rybníků

zdroj: www.mapy.cz

Mariánská hora

Nedaleko obce Dolní Čermná můžete navštívit poutní místo, kterým je Mariánská hora s kostelem Panny Marie. Kostel vyrostl na místě zázraku – právě tady se převrátil vůz s formanem, který nebezpečnou kolizi přežil bez úhony. Na znamení díků tu pověsil obrázek Panny Marie. Z lidových sbírek bylo postupem času shromážděno potřebné množství peněz k vybudování kapličky a později kostela a za dalších několik let tu byla vytvořena i křížová cesta, kterou lemují vzrostlé lípy. Z Mariánské hory se vám nabídne pěkný výhled na Bukovou horu a Suchý vrch.

Přírodní rezervace Zemská brána

Zemská brána je pěkné údolí, hluboce zaříznuté mezi strmými svahy s vysokými skalními stěnami. Ukrývá se v Orlických horách na toku Divoké Orlice a prochází jím červeně značená Jiráskova cesta a naučná stezka Zemská brána s 22 zastaveními. V místech, kde Divoká Orlice opouští státní hranici, stojí dominanta Zemské brány, jednoobloukový kamenný most, nazývaný vstupní branou do Čech. Jeho stavba začala v roce 1900 a trvala tři roky. V údolí spatříte i dřevěnou Pašeráckou lávku, kterou využívali pašeráci pro nelegální přepravu zboží z Německa. Coby od ní kamenem dohodil se tyčí Ledříčkova skála. Vztahuje se k ní legenda o loupežníkovi Ledříčkovi, který tak jako Jánošík bohatým bral a chudým dával. Pobýval v jeskyni deset metrů nad zemí, kam se dostával do provazovém žebříku. Když jednou prchal před četníky, žebřík se utrhl a Ledříček se zabil. Poklad, který je v blízkosti údajně ukrytý nikdo nikdy nenalezl. Na nedaleké loučce kdysi stával také pěkný lovecký zámeček Lusthaus z roku 1806. Bohužel po ničivém požáru v roce 1936 již nebyl nikdy obnoven a tak si jen můžete představovat, jak to tu kdysi asi vypadalo. Krásná zákoutí tu však jsou na každém kroku. Pro svou jedinečnou přírodní scenérii bylo území Zemské brány vyhlášeno přírodní rezervací.

Podívejte se na Orlické hory z výšky

Rozhledna Suchý vrch

suchý vrchBetonová rozhledna Suchý vrch stojí na stejnojmenném kopci nad městem Jablonné nad Orlicí ve výšce 995 m. Vyrostla na místě původní rozhledny z roku 1924 spolu s objektem Kramářovy chaty, která však v roce 2003 vyhořela a opětovného otevření se po rekonstrukci dočkala v létě roku 2012. Vyhlídka ve výšce 22 m otevírá kruhový pohled na Orlické hory, Jeseníky a za dobré viditelnosti také Sněžku.

Rozhledna Anna

Pěkné výhledy vám nabídne také dřevěná rozhledna Anna, s kovovým schodištěm a zábradlím, která stojí na Anenském vrchu asi 7 km od Rokytnice v Orlických horách. Slavnostně zpřístupněna byla v roce 2010. Je 17 m vysoká a vyhlídka je umístěna ve dvanácti metrech. Z Anny uvidíte nejen Suchý vrch, Králický Sněžník či hřeben a západ podhůří Orlických hor, ale dá vám nahlédnout i na polské Bystřické hory.

foto: www.suchyvrch.com

Černé bahno-Topielisko

Největším rašeliništěm Orlických hor je Černé bahno-Topielisko, ležící v polské části hor. Z Čech je dobře dostupné. Stačí zamířit autem do Orlického Záhoří, kde překročíte státní hranici a poté, co dojedete před obec Zieleniec, odbočíte vlevo na parkoviště a po zelené značce dojdete k rašeliništi. Pěšky z Čech k němu vede cesta ze Šerlichu po modré značce do Zeileniece a odtud pokračuje po zelené. Rašeliništěm místy prochází poválkové chodníčky a trasa naučné stezky s informačními panely vás seznámí se všemi jeho zajímavostmi. Součástí Topieliska je několik rozhleden a odpočívadel. Obdivovat můžete unikátní rostlinstvo a při pohledu na rašelinné slatiny vám bude běhat mráz o zádech z pomyšlení, že její hloubka je 3 – 10 metrů.

Lyžařské areály a skvělé možnosti pro příznivce bílé stopy

Říčky v Orlických horách

Zimním centrem Orlických hor jsou již tradičně Říčky. Na strmých okolních svazích je hned několik vleků a sjezdovek a okolí je protkáno běžkařskými trasami. Ski areál Říčky nabízí široké sjezdovky, pohodlné a rychlé turniketové odbavení a skvělé zázemí pro odpočinek. Součástí areálu je lyžařská a snowboardová škola, půjčovna a úschovna sportovního vybavení, výborné technické zázemí a nechybí ani občerstvení. Areál lemují mnohakilometrové běžkařské tratě.

Deštné v Orlických horách

Dalším vyhlášeným zimním střediskem je Deštné v Orlických horách. Zdejší Skicentrum je označováno za největší svého druhu v Orlických horách. Čeká tu na vás šest sjezdovek různé obtížnosti v celkové délce více jak dva kilometry. K dispozici je sedačková lanovka a sedm vleků. Součástí Skicentra je Your Gravity Park, vybavený řadou skvělých skoků a překážek. Užívat si tu můžete i oblíbené večerní lyžování. V nabídce služeb nechybí půjčovna vybavení, lyžařská škola, dětský klub s animačním programem, prodejna oblečení a samozřejmě ani občerstvení.

Hledáte další místo kam vyrazit na dovolenou?

Krásných koutů v Českém republice je spousty. Jedním z nich jsou romantické Jižní Čechy. A právě zde můžete prožít neopakovatelné chvíle poznáváním zdejších památek, ale i prožitím aktivní dovolené. Stačí si najít pobyt v oblasti Jižních Čech a naplánovat si celý pobyt. Ať už máte rádi aktivní pobyt nebo relax či lenošení, každý si najde to své. 

Vyberte si doporučené ubytování

Hotel Hartman

 

Chalupa Šedý vlk

 

Hotel Říčky

Samota Adelheid

Cena od: 650 Kč Cena od: 300 Kč Cena od: 790 Kč Cena od: 300 Kč

 

Všechna ubytování v Orlických horách

Vyhledávání

Kontakt

Region Orlické hory Pondělí - pátek:
08:00 - 16:30

Certifikáty a ocenění

 

Doporučujeme

Poznejte tajuplný kout pískovových skal České Švýcarsko a vyberte si ubytování v obci Hřensko, vyražte na pěší tůru nebo v zimě na běžkách a vyberte si z nabídky ubytování v Bedřichově v Jizerských horách nebo si vyberte ubytování v Adršpachu na Broumovsku a objevte skalní města. Nezapomeňte navštívit také naše nejvyšší pohoří Krkonoše. Rezervujte si ubytování Janské lázně a okolí, ideální výchozí místo pro Vaše výlety.